velikost textu

Autoevaluace v praxi základních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autoevaluace v praxi základních škol
Název v angličtině:
Self-evaluation in primary schools practice
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ladislava Šlajchová
Školitel:
Doc. PhDr. Vladimír Smetáček
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.
Id práce:
137063
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pedagogická evaluace
Abstrakt:
Autorka konstatuje, že vlastní hodnocení školy je systematickým procesem, který posiluje autonomii školy, vede ke kvalitativní změně procesů uvnitř organizace, výrazně ovlivňuje postoje pracovníků k sebehodnocení. Autoevaluace se stává povinnou činností škol podle školského zákona, ale především reakcí na nové požadavky doby. Kvalita ve vzdělávání a její řízení je mimo jiné závislá i na správně prováděném vlastním hodnocení.
Abstract v angličtině:
This work deals with the topic of evaluating Czech schools. Its main focus area is the own evaluation of primary school, which is nowadays becoming inseparable part of school life. The theoretical part is devoted to the investigation in quality, control, signs of successful school, evaluation and self-evaluation. Besides this, it describes the plan and process of autoevaluation and does even avoid building of the corroborative system as necessary help to schools when implementing self-evaluation of the school from the practical point of view. The practical part checks, on the basis of the empirical research, ability of primary schools to realize the self-evaluation. The research is above all oriented to the process of autoevaluation in practice, it means the necessary conditions for the successful realization, evaluation areas, methods used, demandingness of the particular process phases and last but not least efficiency of using the gained results. The work ends with summary, some suggestions and recommendations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ladislava Šlajchová 1.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ladislava Šlajchová 5.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ladislava Šlajchová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ladislava Šlajchová 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 165 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. 86 kB