velikost textu

Osobnost pedagoga, scénaristy a spisovatele Karla Štorkána

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osobnost pedagoga, scénaristy a spisovatele Karla Štorkána
Název v angličtině:
The personality of pedagogue, scripter and writer Karel Štorkán
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Mileriková
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
Mgr. Daniel Aplt
Id práce:
137015
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Karel Štorkán, žurnalistika, fejeton, reportáž, interview, film, dívčí román
Klíčová slova v angličtině:
Karel Štorkán, journalism, feuilleton, reportage, interview, movie, girl's novel
Abstrakt:
Abstrakt Práce mapuje život a tvorbu pedagoga, scénáristy a spisovatele Karla Štorkána, jedné z osobností, která stála u budování vysokoškolského studia oboru žurnalistika na Univerzitě Karlově v 60.letech 20.století a dalšího jeho vývoje. Zaměřuji se tedy hlavně na jeho pedagogickou činnost a odbornou tvorbu – knihy o fejetonu, reportáži, interview a soudničce a příspěvky v časopisech Svazu československých novinářů – konkrétně v Novináři a Sešitech novináře. Podrobněji se zabývám i vybranými beletristickými knihami (Nemravové ze septimy bé, Rodeo), filmovými náměty (My ztracený holky, Milion, Matěji, proč tě holky nechtějí?). Nevynechám ani seriál Chlapci a chlapi, ke kterému napsal Karel Štorkán scénář společně s Jiřím Bednářem, a který se dočkal i své knižní podoby. Dodnes ho televize vysílá. Rozbor knih a filmů doplňuji recenzemi z novin a časopisů jako je Rudé právo, Mladá fronta, Tvorba, Literární měsíčník…
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is to map the life and works of Karel Štorkán as a educationalist, scripwriter and writer, who was one of the leading personalities putting in the basis of College studies for journalist’s specialization at the Charles University in the 60ies of the last century and his further development. I was mainly concentrated on his educational activity and his professional works – essay-books, reports, interwiev and court-essays and his contributions in magazines of the Union of Czechoslovak journalists – specifically in Novinář and Sešity novináře. In detail, to be dealt with selected fiction books (Nemravové ze septimy bé, Rodeo), movie themes (My ztracený holky, Milion, Matěji, proč tě holky nechtějí?). Not to be left out the series Boys ang guys that was written together with Jiří Bednář an was later on released as a book. The book and movie analysis is to be completed by reviews in newspapers and magazines as Rudé právo, Mladá fronta, Tvorba, Literární měsíčník…
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Mileriková 343 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Aneta Mileriková 112 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Mileriková 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Mileriková 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniel Aplt 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 502 kB