velikost textu

Řezbářství 13. století v Čechách a na Moravě. Kapitoly k počátkům řezbářské tradice ve střední Evropě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řezbářství 13. století v Čechách a na Moravě. Kapitoly k počátkům řezbářské tradice ve střední Evropě
Název v angličtině:
Woodcarving in 13th century in Bohemia and Moravia. The chapters from the beginnings of woodcarving tradition in Central Europe
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Aleš Mudra, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Id práce:
136910
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Řezbářství 13. století v Čechách a na Moravě dosud nebyla věnována velká pozornost a příliš toho o něm nevíme. Ještě před takovými třiceti lety by nedávalo příliš smyslu uvažovat o práci na podobné téma. Důvodů bylo hned několik. Některé řezbářské památky 13. století tehdy nebyly známy, jiné byly známy jen ze starých fotografií, další se nacházely v těžko dostupných zahraničních sbírkách a sakrálních stavbách a psalo se o nich v literatuře, kterou nebylo snadné získat. Ostatní sochy nebyly řazeny do adekvátních souvislostí nebo se předpokládalo datum jejich vzniku v pozdější době. O těch několika málo památkách, s nimiž mohli tehdy čeští historici umění pracovat, panovalo mezi odbornou veřejností jen velmi slabé povědomí.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aleš Mudra, Ph.D. 35.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aleš Mudra, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aleš Mudra, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. 1.17 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 582 kB