velikost textu

Soukromé vojenské organizace v USA.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soukromé vojenské organizace v USA.
Název v angličtině:
US Private military companies.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Pejřimovský
Vedoucí:
Mgr. Petr Anděl, Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.
Id práce:
136889
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
USA, bezpečnost, soukromé vojenské organizace, Irák, Blackwater
Klíčová slova v angličtině:
United States, security, private military organisations, Iraq, Blackwater
Abstrakt:
Abstrakt Soukromé vojenské organizace v USA nejsou novým jevem. Podle historických pramenů bylo jejich služeb možno využít již v období války za nezávislost. Co se od minulých dob zásadním způsobem změnilo, je počet těchto organizací, které v USA existují, šíře úkolů, které vykonávají, množství zemí, v nichž operují, a v neposlední řadě také výše finančních prostředků, kterými disponují. Vývoj amerických soukromých vojenských organizací od jejich původního stavu do současnosti nebyl kontinuální. Prakticky až do konce Studené války vykonávali jejich zaměstnanci v naprosté většině případů ryze podpůrné úkoly, jakými byly například zásobovací činnosti jednotek nebo ostraha vojenských objektů. Naproti tomu v současnosti jsou od těchto organizací ministerstvem obrany USA poptávány vysoce specializované služby, jakými jsou například špionáž, výcvik elitních jednotek, eskortování zásobovacích konvojů nebo ostraha vysoce postavených osob. Ve své bakalářské práci se zaměřuji na to, proč k této radikální změně postavení soukromých vojenských organizací v USA došlo. Na základě provedeného výzkumu se ukazuje, že stěžejními příčinami rostoucích požadavků na soukromý sektor byly zrušení plošných odvodů do armády v roce 1973, dlouhodobý pokles rozpočtu obranného rezortu po konci Studené války a víra v efektivitu procesu outsourcingu.
Abstract v angličtině:
Abstract Private military companies in the USA aren’t a completely new phenomenon. According to various sources, first mercenaries set foot on the American soil no later than during the famous war of independence. What has changed about the US private military contractors since these times is their overall number, the amount of countries they operate in, the scale of services they can provide and last but not least, the extent of money they receive. The process of development of the US private military firms wasn’t continual. They played only a minor role approximately up to the end of the Cold war. The US Army used them only to provide the construction, support and logistical services. These days however, the department of defense needs them to provide highly specialized tasks such as spy and counterspy operations, risk consulting, training of the elite armed forces, and the protection of convoys or high-profile people in the warzone. In this thesis I am trying to examine, why did the US private military companies become so essential for the army of the United States. The results of my research show that the most important reasons for this development were the introduction of professional armed forces in 1973, a continuous decline of the defense budget after the end of the Cold war and the widespread belief in the effectiveness of the outsourcing and privatization processes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Pejřimovský 742 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Pejřimovský 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Pejřimovský 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Anděl, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 28 kB