text size

Nové technologie a strategie při hledání partnera: Speed-dating a on-line seznamovací portály

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Nové technologie a strategie při hledání partnera: Speed-dating a on-line seznamovací portály
Titile (in english):
New Technologies and Strategies in partner selection: Speed-dating and dating sites
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Pavla Stěhulová
Supervisor:
doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Thesis Id:
136886
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Sociology (21-KSOC)
Study programm:
Sociology (N6703)
Study branch:
Sociology (SOC)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
17/09/2014
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
speed dating, on-line seznamovací portály, zprostředkované seznámení, výběr partnera, sňatkový trh
Keywords:
speed dating, online dating portals, mediated dating, mate selection, marriage market
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Práce se zabývá seznamováním a hledáním partnerských vztahů pomocí nových technologií. Hlavním cílem je ukázat vliv nových médií na výběr partnera a především popsat průběh novodobějšího způsobu seznamování v české společnosti, kterým je speed dating. Takzvaná zprostředkovaná seznamování – on-line seznamovací portály a speed dating - jsou posuzována ve vzájemné komparaci. Výzkumná část práce je založena na analýze seznamovacích portálů a agentur zprostředkujících seznamování. KLÍČOVÁ SLOVA: speed dating, on-line seznamovací portály, zprostředkované seznámení, výběr partnera, sňatkový trh
Abstract:
ABSTRACT The paper deals with the issue of getting acquainted and looking for a partnership with the aid of new technologies. The main goal is to show the impact of new media on the mate selection and, above all, to describe the course of a particular way of getting acquainted which is new to the Czech society, that is speed dating. The so-called mediated dating services – online dating portals and speed dating – are assessed in a comparative way. The empirical part is based on the analysis of dating websites and dating agencies. KEYWORDS: speed dating, online dating portals, mediated dating, mate selection, marriage market
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Pavla Stěhulová 932 kB
Download Abstract in czech Bc. Pavla Stěhulová 182 kB
Download Abstract in english Bc. Pavla Stěhulová 120 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. 263 kB
Download Opponent's review Mgr. Petr Lupač, Ph.D. 96 kB
Download Defence's report doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 154 kB
Download Errata Bc. Pavla Stěhulová 347 kB