velikost textu

Aménagement du territoire et justice spatiale: Le paradoxe de la décentralisation régionale et son impact sur la région de l'Aysén (Patagonie, Chili)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aménagement du territoire et justice spatiale: Le paradoxe de la décentralisation régionale et son impact sur la région de l'Aysén (Patagonie, Chili)
Název v češtině:
Teritoriální plánování a prostorová spravedlnost: Paradox regionální decentralizace a jeho dopad na region Aysén (Chilská Patagonie)
Název v angličtině:
The territory management and spatial justice: the Regional Decentralization Paradox and its Impact on the Aysén region (Patagonia,Chile).
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Sofía Victoria Pérez Herrera
Vedoucí:
doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Oponenti:
Nicolas Verdier
Alain Musset, Dr.
Id práce:
136660
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
justice spatiale - mouvement social - aménagement du territoire - politiques publiques - identité locale
Klíčová slova v angličtině:
Spatial justice – social movement - regional planning – public policies – local identity
Abstrakt:
« Teritoriální plánování a prostorová spravedlnost: Paradox regionální decentralizace a jeho dopad na region Aysén (Chilská Patagonie) ABSTRAKT Předkládaná práce se zabývá problematikou modelu územního plánování realizovaného v Chile pomocí strategií shora dolů v období od šedesátých let, kdy se decentralizace stala téměř nedosažitelným úkolem. Koncentrace rozhodovacích procesů v centrální vládě a zvyšující se sociální a ekonomické nerovnosti mezi čtrnácti kraji a metropolí Santiago vedly k vlně sociálních hnutí od severu k jihu země. V tomto smyslu je zvláštním případem a probuzením pro společnost sociální hnutí Aysén, kde se občané dokázali zorganizovat a žádali integraci svých vlastních názorů do rozhodovacích procesů týkajících se území, které obývají. Toto hnutí požadovalo, aby Aysén byl vyhlášen historicky opomíjenou oblastí ze strany centrální vlády. Jinými slovy se obyvatelé tohoto regionu dovolávali, s ohledem na prostorovou spravedlnost, uznání jeho specifičností jako periferní oblasti. Klíčová slova: Teritoriální plánování, regionalizace, decentralizace, prostorová spravdelnost, sociální hnutí, Chilská Patagonie
Abstract v angličtině:
“Spatial Planning and Social Justice: the paradox of regional decentralization and its impact on the region of Aysén (Chilean Patagonia)” ABSTRACT The following research focuses on the problem of the spatial planning model implemented in Chile –through top-down strategies– during the last forty years, where decentralization has become an almost unreachable task. The concentration of decision-making processes in the central government, and the increasing social and economic inequalities between the fourteen regions and the metropolis of Santiago, have led to a wave of social movements from north to south of the country. The specific case of the social movement of Aysén represented a wake-up call for society, where citizens achieved to organize themselves and demand the integration of their own opinions in decision-making processes in what concerns the territory they inhabit. This movement claimed for the vindication of Aysén as a historically forgotten region by the central government. In other words, the latter calls for spatial justice and recognition of its particularities as a peripheral region. Key words: spatial planning, regionalisation, decentralisation, spatial justice, social movement, Chilean Patagonia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sofía Victoria Pérez Herrera 49.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sofía Victoria Pérez Herrera 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sofía Victoria Pérez Herrera 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Markéta Křížová, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta Nicolas Verdier 3.9 MB
Stáhnout Posudek oponenta Alain Musset, Dr. 3.9 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 3.9 MB