velikost textu

Implementace hry Shannon switching game pro iOS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Implementace hry Shannon switching game pro iOS
Název v angličtině:
An iOS implementation of the Shannon switching game
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Miroslav Macík
Vedoucí:
Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jiří Hana, Ph.D.
Id práce:
136610
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Programování (IP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
iOS, on-line hra, grafy
Klíčová slova v angličtině:
iOS, on-line game, graphs
Abstrakt:
iOS je operační systém určený pro mobilní telefon iPhone, hudební přehrávač iPod a tablet iPad. Shannon switching game je logická grafová hra pro dva hráče. Hru vytvořil americký matematik Claude Shannon. Práce popisuje existující implementace této hry a implementaci pro systém iOS vytvořenou v rámci této práce. Tato implementace umožňuje hru proti virtuálnímu soupeři, hru dvou hráčů na jednom zařízení nebo na dvou zařízeních komunikujících přes internet. Součástí práce je i popis algoritmů pro volbu tahu virtuálního soupeře či způsob generování herních plánů.
Abstract v angličtině:
Shannon switching game is a logical graph game for two players. The game was created by American mathematician Claude Shannon. iOS is an operating system designed for iPhone cellular phone, iPod music player and iPad tablet. The thesis describes existing implementations of the game and also specific implementation for iOS operating system created as a part of this work. This implementation allows you to play against virtual opponent and also supports multiplayer game consisting of two players playing on the same device or through the Internet against each other. Another component of the thesis is deep insight of algorithms describing next move decisions of virtual opponent or the techniques of game plan generation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslav Macík 5.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Miroslav Macík 10.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslav Macík 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslav Macík 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Hana, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 80 kB