velikost textu

Norma SOAP a její použití v prostředí malých a středně velkých společností.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Norma SOAP a její použití v prostředí malých a středně velkých společností.
Název v angličtině:
The standard SOAP and its applications in small and middle enterprises.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Boris Lupták
Vedoucí:
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc.
Oponent:
Ing. Lubomír Bulej, Ph.D.
Id práce:
136587
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (M1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (ISS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Norma SOAP je základným protokolom webových služieb. Webové služby otvárajú nové možnosti pri interakcii aplikácií s využitím sieťových spojení. V súvislosti s webovými službami je často dikutovaná aj servisne orientovaná architektúra. Hlavným cielom tejto práce je ukázať možnosti využita prokolu SOAP v prostredí malých a stredne velkých spoločností. Na docielenie tohto zámeru je v práci popísaná norma SOAP a normy jej príbuzné ako aj mechanizmus pomocou ktorého sa protokol SOAP dá rozširovať o nové vlastnosti. Nekolko štandarných rozšírení je v práci popísaných. Ďalej práca poukazuje na výhody a nevýhody použita normy SOAP a popisuje príbuzné alternatívne prístupy k prepájaniu aplikácií. Práca ukazuje na konkrétnych prípadoch sposob použitia technológie webových služieb a normy SOAP. Súčasťou práce je aj popísanie klučových vlasntostí servisne orientovanej architektúry a ich spojenie s webovými službami. Dovody, ktoré vedú k potrebe zarovnania webovýchch služiteb s obchodnými procesmi a hrubozrnné rozhrania sú tiež v práci diskutované. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
SOAP standard is core protocol used in web services. Web services open new possibilities in application interaction over the network. In connection with web services there has been much discussion of service oriented architecture. The main goal of this thesis is to show possibilities of SOAP in the context of small and medium businesses. To achieve this goal SOAP and accompanying norms are described as well as the mechanism through which SOAP can be and is extended. Several standard extensions are shown. Furthermore this thesis points out the pros and cons of such usage as well as similar alternative approaches. The usage of SOAP is documented on several real life examples. Part of this thesis concerns with fundamental prinicples of service oriented architecture and the connection between web services and service oriented architecture. The need of web services alignment with business processes and coarse grained interfaces are discussed as well. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Boris Lupták 8.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Boris Lupták 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Boris Lupták 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Lubomír Bulej, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. František Plášil, DrSc. 11 kB