velikost textu

Výhody a nevýhody použití perzistence objektů v jazyce Java

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výhody a nevýhody použití perzistence objektů v jazyce Java
Název v angličtině:
Advantages and disadvantages of object persistency usage in Java language
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michal Pravda
Vedoucí:
RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.
Id práce:
136494
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (M1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (ISS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Pro práci s relačními databázemi v Javě se standardněvyužívá rozhraní JDBC. Neposkytuje však nijak pohodlné prostředky pro programátora a vyžaduje neustálé opakování řady kroků. V případě složitější aplikace pak vyřešení úloh souvisejících s ukládáním objektů zabírá podstatnou část času věnovaného vývoji. Knihovna Hibernate zapouzdřuje tyto těžkosti a umožňuje programátorovi transparentní ukládání a načítání objektů z databáze. Pro svou činnost využívá předem programátorem definovaných metadat. Práce se soustředí na porovnání vývoje aplikace s využitím JDBC a Hibernate z řady hledisek. Na začátku shrnuje hlavní problémy, které musí programátor, využívající k ukládání objektů prosté JDBC vyřešit. Dále se věnuje konkrétním příkladům způsobu práce v JDBC a s použitím knihovny Hibernate. Definuje srovnávací hlediska pro porovnání obou přístupů a následně oba přístupy podle těchto hledisek srovnává. Na závěr jsou shrnuty výsledky a poskytnuta doporučení pro efektivní práci s databází. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
JDBC is an interface for standard usage of relational databases in the Java language. It usually forces the programmer to repeatedly write similar sequences of commands and doesn’t provide means for comfortable work. The result is that solving of persistency related problems consumes a significant portion of the development time. The Hibernate library encapsulates majority of the difficulties involved. It does enable the programmer to save and load objects to/from a database transparently. To get the necessary information the library uses predefined metadata. This thesis focuses on comparison of database application development using JDBC and Hibernate from many points of view. First, there is a description of main problems of working with JDBC, emerging in nontrivial applications. Chapters, consisting of examples of a JDBC and Hibernate library usage follow. Thesis then defines viewpoints for comparison of both systems and provides the comprehensive comparison based on them. In the end there is a review of obtained results and recommendations for effective work based on them. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Pravda 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Pravda 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Pravda 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Leo Galamboš, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. 15 kB