velikost textu

Výhody a nevýhody použití perzistence objektů v jazyce Java

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výhody a nevýhody použití perzistence objektů v jazyce Java
Název v angličtině:
Advantages and disadvantages of object persistency usage in Java language
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michal Pravda
Vedoucí:
RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.
Id práce:
136493
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (M1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (ISS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2007
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Pro práci s databázemi v Javě se standardně využívá rozhraní JDBC. Neposkytuje však nijak pohodlné pro programátora a vyžaduje neustálé opakování řady kroků. V případě složitější aplikace pak vyřešení úloh souvisejících s ukládáním objektů zabírá podstatnou část času věnovaného vývoji. Knihovna Hibernate zapouzdřuje tyto těžkosti a umožňuje programátorovi transparentní ukládání a načítání objektů z databáze. Pro svou činnost využívá předem programátorem definovaných metadat. Na začátku práce je poskytnut seznam hlavních problémů, které musí vyřešit programátor využívající k ukládání objektů prosté JDBC. Následuje kapitola věnující se konkrétním příkladům způsobu práce v JDBC a poté se práce věnuje použití knihovny Hibernate. Poslední kapitola definuje hlediska pro srovnání obou případů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
JDBC is an interface for standard usage of relational databases in the Java language. It demands repeated sequences of commands and doesn't provide means for comfortable work. The result is that in a nontrivial application solving of persistency related problems consumes a significant portion of the development tíme. The Hibernate library encapsulates majority of the difficulties involved. It does enable the programmer to save and load objects to/from a database transparently. It uses predefined metadata to do it. At the beginning of the thesis, there is a list of main problems of working with JDBC, which emerge in a nontrivial application. Any programmer using plain JDBC without an additional tool must solve these. A chapter consisting of examples of a JDBS usage follows. After that the thesis gives attention to the usage of the Hibernate library. In the last chapter comparative measures are discussed. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Pravda 4.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Pravda 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Pravda 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Leo Galamboš, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. 21 kB