velikost textu

Hamburský notační systém

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hamburský notační systém
Název v angličtině:
Hamburg notation system
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Miroslava Schovánková
Vedoucí:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Radka Nováková
Id práce:
136484
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hamburský notační systém, notace znakového jazyka, znakový jazyk, český znakový jazyk
Klíčová slova v angličtině:
Hamburg notation system, notation of sign language, czech sign language
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zaměřuje na popis Hamburského notačního systému – jak na teoretickou stránku, tak na praktické využití pro český znakový jazyk. Hamburský notační systém je systém, který se dá využít pro zápis všech doposud známých znakových jazyků. Byl vytvořen z důvodu neexistence psané formy znakových jazyků. Práce představuje poslední verzi Hamburského notačního systému z roku 2005, ale popisuje také všechny předchozí verze Hamburského notačního systému od jeho vzniku v roce 1984.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor’s thesis is focused on the description of the Hamburg notation system – to the theoretical part, but also practical use for czech sign language. Hamburg notation system is a system, which can be used for all known sign languages. It was created because of absence the written form of sign languages. The thesis presents the last version of Hamburg notation system, but also presents all previous versions of Hamburg notation system since it’s creations in 1984.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Miroslava Schovánková 4.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Miroslava Schovánková 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Miroslava Schovánková 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Miroslava Schovánková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Nováková 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB