velikost textu

Psychologické aspekty komunikace v prostředí internetu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologické aspekty komunikace v prostředí internetu
Název v angličtině:
Psychological aspects of communication on the internet
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ing. Bc. Michaela Vlasáková
Vedoucí:
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Id práce:
136438
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Psychologické aspekty komunikace na internetu, internet, virtuální prostředí, virtuální identita, komunikace na internetu
Klíčová slova v angličtině:
Psychological aspects of communication on the internet, internet, virtual space, virtual identity, online communication
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Bc. Michaela Vlasáková 802 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 94 kB