velikost textu

Co se změnilo na sítích za posledních 10 let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Co se změnilo na sítích za posledních 10 let
Název v angličtině:
What has changed in the networks during the last 10 years
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Slivka
Vedoucí:
doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.
Oponent:
Ing. Lubomír Bulej, Ph.D.
Id práce:
136074
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Správa počítačových systémů (ISPS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalárská práca je zamerená na vývoj počítačových sieti za posledných 10 rokov. Súčasťou je aj krátký vývoj jednotlivých technológií. Rozoberá problémy vznikajúce v dosledku narástajúceho záujmu o Internet a komunikačné služby. Ide predovšetkým o nedostatok IP adries a zmeny vyvolané dopytom zákazníkov po nových službách. Konkrétne možeme spomenúť záujem o multimoediálne dáta, vyššie prenosové rýchlosti, pohodlie mobility a globálne pokrytie siete. Spomenuté sú aj niketoré konkrétne projekty a faktory ovplyvňujúce vývoj komunikácie. Veľká čásť je venovaná prenosovým médiám. Zhodnotené sú ich výhody, nasadenie a perspektíva. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Bachelor thesis is focused on the evolution of computer networks during past 10 years. Part of it shortly describes development of individual technologies. It deals with problems caused by enormous interest of using Internet and other communication services. In the main, there is shortage of IP addresses and the changes awakened by customer´s demand for new services. Specifically, we can mention interest in multimedia, higher bandwidth, comfort of using mobile devices and global roaming. Big section is devoted to the transport media and used technologies. I evaluate their advantages and disadvantages. There are also some specific projects and factors in the end, which had impact on general evolution of communication. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Slivka 14.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Slivka 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Slivka 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. 511 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Lubomír Bulej, Ph.D. 692 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. František Plášil, DrSc. 278 kB