velikost textu

MobilBomber

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
MobilBomber
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marek Štalmašek
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Vlčková
Oponent:
doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
Id práce:
136063
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem této práce je osvojit si práci s komunikačními protokoly, napsat hru MobilBomber, která dovoluje připojení přes BlueTooth, InfraRed a porovnat tyto technologie mezi sebou a s rozvíjející se WI-FI - určit jejich výhody a nevýhody vzhledem k ostatním komunikačním protokolům. Hra je určena pro více hráčů a je to varianta síťové hry BomberMan. Důraz bude kladen na zvládnutí práce s komunikačními protokoly. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The goal of this work is to master the usage of communication protocols, to develop a game MobilBomber, allowing communication trough BlueTooth or InfraRed and to compare these technologies to each other and to WI-FI – describe their advantages and disatvantages. The game will be in multiplayer mode with more players. The emphassis is layed on the mastering the communication trough specified protocols. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Štalmašek 557 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Štalmašek 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Štalmašek 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Vlčková 334 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. 456 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 284 kB