velikost textu

Teoretické způsoby modelování uživatelského rozhodování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teoretické způsoby modelování uživatelského rozhodování
Název v angličtině:
Theoretical aspect of modeling of user decision
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Peter Lacký
Vedoucí:
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Oponent:
Mgr. Marta Vomlelová, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Alan Eckhardt, Ph.D.
Id práce:
135994
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (M1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (ISS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 2. 2009
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Táto práca sa zaoberá problematikou modelovania užívateľských preferencií. Obsahuje rozbor rozdielnych pohľadov na užívateľské preferencie. Práca obsahuje prehľad stávajúcich modelov užívateľských preferencií a porovnania medzi nimi. Podrobne rozoberá Fuzzy Logické Programovanie, Bayesove Logické Programovanie, Pravdepodobnostné Relačné Modely a Markovove Logické Siete. Pre jednotlivé modely sú navrhnuté transformácie do iných modelov a taktiež sú ukázané ich možnosti použitia v reálnom svete. V závere práce sú uvedené návrhy na rozšírenia jednotlivých modelov. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
In this thesis we address to the problematics of modelling user preferences. We discuss different views on user preferences as well as we give an overview of known models of user preferences and compare them. In more detail we introduce Fuzzy Logic Programming, Bayesian Logic Programming, Probabilistic Relational Models and Markov Logic Networks. For each model we propose transformations to other models and we show possible utilizations in real world. Finally we present our suggestions how to extend and improve these models. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Peter Lacký 535 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Peter Lacký 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Peter Lacký 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marta Vomlelová, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. 11 kB