velikost textu

Informační systém pro společnost na výrobu součástek do dopravní techniky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informační systém pro společnost na výrobu součástek do dopravní techniky
Název v angličtině:
Information system for a company making parts of transportation devices
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Martin Čech
Vedoucí:
RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
Id práce:
135991
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Programování (IP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V předložené práci studujeme návrh a konkrétní implementaci informačního systému pro malé a střední firmy. Jejím cílem je správa dat o zaměstnancích, partnerských společnostech (jak dodavatelích, tak zákaznících), jednotlivých zakázkách a samotných výrobcích. Jedná se tedy o prakticky zaměřenou aplikaci, která se skládá ze tří částí: databázové vrstvy, aplikačního serveru a klientského programu pro správu dat. Je navíc specializována na správu výrobků, jejich rozklad na elementární součástky a vytváření jejich výrobních postupů. Další významnou částí je evidence produkce zaměstnanců, díky které je možné sledovat postup vývoje zakázky a také generovat mzdu. V práci se zaměříme zejména na řešení jednotlivých částí aplikace a komunikace mezi nimi. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
In this work we propose a specific implementation of an information system for small and middle-sized companies. Its purpose is to manage data about employees, partner institutions (both providers and customers), purchase orders and products themselves. The application consists of three parts: a database layer, application server, and client program. In addition, it focuses on the products management, division into elementary components and production processes. Another significant part is documentation of workers' production, which enables supervising the process evolution and also generation of salaries. In this work we focus especially on solution of each program part and communication among them. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Čech 623 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Čech 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Čech 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. 331 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. 376 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 280 kB