velikost textu

Vybrané aspekty cloud compliance - se zvláštním zřetelem k ochraně osobních údajů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané aspekty cloud compliance - se zvláštním zřetelem k ochraně osobních údajů
Název v angličtině:
Selected aspects of cloud compliance - with particular regard to personal data protection
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kristina Javorková
Vedoucí:
JUDr. Irena Holcová
Oponent:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Id práce:
135872
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 3. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem předložené rigorózní práce je vysvětlit pojem compliance a IT compliance jako relativně nový právní fenomén zabývající se problematikou souladu korporátních informačních technologií s velkou mírou právních předpisů, se kterým se potýkají korporace (a zejména jejich právní oddělení) po celém světě. Hlavní pozornost je věnována compliance firemních IT v souvislosti s využíváním cloudových technologií, zejména s ohledem na dodržování předpisů na ochranu osobních údajů. Práce analyzuje původ a možnou definici pojmu compliance, IT compliance a nejrelevantnější předpisy a standardy týkající se compliance (např. Sarbanes Oxley Act, EuroSOX, Basel II atd.). Dále se zabývá vztahem compliance, IT compliance a právy duševního vlastnictví, nutností a možným budoucím závazkem k jejich ochraně prostřednictvím vhodné konfigurace informačních technologií korporace. V zájmu konstruktivního přístupu je na příkladu německého Spolkového úřadu pro bezpečnost informačních technologií ilustrováno, jakým způsobem může stát přispět k právně konformní implementaci informačních technologií - konkrétně na příkladu ochrany osobních údajů. V souvislosti cloud compliance s ochranou osobních údajů práce zohledňuje aktuální právní vývoj na obou stranách Atlantiku. Zejména na základě probíhajícího soudního procesu tzv. Microsoft Ireland Case v USA a aktuálního vývoj ohledně certifikace Safe Harbour na straně evropské. V závěrečné části práce pojednává o současných a budoucích možnostech řešení předkládané problematiky na evropské úrovni. Klíčová slova: compliance, IT compliance, cloud computing, právo na ochranu osobních údajů, Microsoft Ireland Case, Safe Harbour
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis title: Selected aspects of cloud compliance with particular regard to personal data protection The scope of this thesis is to explain the term compliance and IT compliance as a relatively new legal issue dealing with the compliance of corporate IT with the large amount of corresponding legislation companies (and especially their legal departments) worldwide have to deal with. The main focus lies on corporate IT compliance in connection with the usage of cloud computing technologies especially regarding the protection of personal data. The thesis discusses the origin and the definition of compliance, IT compliance and the most important legal documents and regulations related to compliance (Sarbanes Oxley Act, EuroSOX, Basel II and the relevant data protection acts). The relationship of compliance, IT compliance and intellectual property rights is demonstrated together with the idea of future need and possible obligation to protect data and intellectual property rights by means of mandatory configuration of available company’s information technologies infrastructure. Eventually, to exemplify this functional interaction, an example of state’s contribution to a lawfull implementation of IT is presented on an example of Germany’s Federal Office for Informational Security and the federal data protection law in particular. The thesis also describes the current developments regarding the cloud computing regulations in connection with personal data protection, both in the USA and Europe, based on the current lawsuit, the so called Microsoft Ireland Case and the latest development regarding the Safe Harbour Certification. In the final part the thesis deals with the current and future solution possibilities of the presented topic on the European level. Key words: compliance, IT compliance, cloud computing, personal data protection, Microsoft Ireland Case, Safe Harbour 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristina Javorková 2.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristina Javorková 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristina Javorková 219 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Irena Holcová 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 192 kB