velikost textu

Politické a právní aspekty ve vybraných ustanoveních ústavní listiny z roku 1920

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politické a právní aspekty ve vybraných ustanoveních ústavní listiny z roku 1920
Název v angličtině:
Political and legal aspects in selected provisions of the Constitutional Charter of 1920
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martina Váchová
Vedoucí:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Oponent:
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.
Id práce:
135860
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ústavní listina 1920, smlouva Saint-Germainská, občanská práva a svobody
Klíčová slova v angličtině:
Constitutional Charter of 1920, Treaty of Saint-Germain, civil rights and freedoms
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem této rigorózní práce je poukázat na politické a právní aspekty, které ovlivnily a vedly k formulování jednotlivých ustanovení ústavní listiny z roku 1920. Zároveň práce provádí juristický rozbor vybraných ustanovení ústavy v kontextu a v některých případech formou komparace s předcházejícími právními předpisy a právními normami, které ustanovení ústavní listiny prováděly. Pozornost je též zaměřena na ústavní zákony, které se staly její součástí nebo jí doplňovaly.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The subject of this rigorous work is to investigate the political and legal aspects that influenced and lead to the formulation of the particular provisions in the Constitutional Charter of 1920. The work also offers juristic analysis of selected constitutional provisions in the context and, in some cases, in the form of comparison with previous laws and standards that implemented the provisions of the Constitutional Charter. We also focus on those constitutional laws, which have become a part of or amendments to the constitution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martina Váchová 661 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martina Váchová 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martina Váchová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. 466 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB