velikost textu

Kulturní kohorta českého dětského pěveckého sboru v 80. a 90. letech 20. století v reflexi bývalých členek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kulturní kohorta českého dětského pěveckého sboru v 80. a 90. letech 20. století v reflexi bývalých členek
Název v angličtině:
A Cultural Cohort of Czech Children's Choir in the 1980s and 1990s: Reflections of Its Former Members
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Paděrová
Vedoucí:
Mgr. Veronika Seidlová
Oponent:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Id práce:
135851
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
etnomuzikologie, kulturní kohorta, český dětský pěvecký sbor, každodennost, 80. a 90. léta 20. století
Klíčová slova v angličtině:
ethnomusicology, cultural cohort, czech children's music choir, everydayness, 80's and 90's of the 20th century
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Paděrová 2.32 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Paděrová 7.14 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Veronika Seidlová 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB