velikost textu

Pozice pražských německy mluvících architektů v Praze mezi lety 1918-1940

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pozice pražských německy mluvících architektů v Praze mezi lety 1918-1940
Název v angličtině:
The position of German speaking Prague architects in the period of 1918 - 1940
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lenka Kerdová
Vedoucí:
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Oponent:
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Id práce:
135742
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DUM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
německy mluvící architekti v Praze, architektura 20. století, židovští architekti, Holešovice, funkcionalismus, Rudolf Hildebrand
Klíčová slova v angličtině:
German speaking architects in Prague, architecture of 20. century, Jewish architects, Rudolf Hildebrand, Holešovice, functionalism
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem práce je popsání a zhodnocení pozice německy mluvících architektů působících v Praze v období první Československé republiky. Po užším definování terminologie a dobového kontextu je v práci přistoupeno k základnímu rozdělení širší skupiny tzv. německy mluvících architektů na dva okruhy dle inklinace ke kulturnímu prostředí. V práci jsou doloženy důvody pro přiřazení k německému kulturnímu okruhu a k okruhu na pomezí českého a německého prostředí. Pozice německy mluvících architektů je definována skrze reference v dobových časopisech a literatuře, vzdělávací ústavy, spolkovou činnost a postavení stavebníků. Přínosem práce je reflexe postavení německy mluvících architektů v dochovaných vzpomínkách a periodikách.  
Abstract v angličtině:
Abstract The main objective of this thesis is the description and evaluation of the position of germen speaking architects acting in Prague in the period of First Republic in Czechoslovakia. After defining the terminology and social context the thesis sorts out the broad group of German speaking architects into two circles according to their cultural surrounding. The thesis shows existing reasons for assorting the architects inclining to purely German culture and to the cultural environment influenced by German and Czech at the same time. The position of German speaking architects is constituted by the references in the press and literature, educational institutions, association activities and role of building owners. The thesis contribution is the reflexion of the German speaking architects in their remaining memories and periodicals.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Kerdová 752 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lenka Kerdová 4.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Kerdová 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Kerdová 21 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Macek, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 23 kB