velikost textu

Signalizace při vývoji bakteriálních kolonií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Signalizace při vývoji bakteriálních kolonií
Název v angličtině:
Signalization in the ontogeny of bacterial colonies
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Jaroslav Čepl, Ph.D.
Id práce:
135739
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Teoretická a evoluční biologie (NTEBI)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
14. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bakterie, vývoj kolonií, signalizace
Klíčová slova v angličtině:
bacteria, colony development, signalling
Abstrakt:
Bakteriální těla (kolonie) vytváří složité tvarové a barevné struktury. Tyto tvary mohou vyvstat jako výsledek jak vnitrokoloniálních procesů (sebeutváření), tak vlivů prostředí (zahrnující vliv sousedních nárůstů). Zaměřili jsme se na souhru vnitrokoloniální signalizace (sebeutváření) a mezikoloniálních vlivů v příbuzných klonech Serratia rubideae na bohatých mediích. Ukazujeme, že vzájemné ovlivňování kolonií přítomných ve stejném prostoru je zprostředkováno minimálně dvěma signály. Je navržen model simulující některé aspekty morfogeneze kolonie a mezikoloniálních interakcí.
Abstract v angličtině:
Bacterial bodies (colonies) can develop complex patterns of color and structure. These patterns may arise as a result of both colony-autonomous processes (self-patterning) and environmental influences, including those generated by neighbor bodies. We have studied the interplay of intra-colony signaling (self-patterning) and inter-colony influences in related clones of Serratia rubidaea on rich media. We show that the mutual influencing of colonies, present in a common morphospace, is communicated by at least two putative signals. A model accounting for some aspects of colony morphogenesis and inter-colony interactions is proposed. Key words bacteria; Serratia sp.; airborne signals; colony morphogenesis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jaroslav Čepl, Ph.D. 16.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jaroslav Čepl, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jaroslav Čepl, Ph.D. 9 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. 151 kB