velikost textu

Podporované zaměstnávání jako možný prostředek pro zlepšení kvality života člověka znevýhodněného na trhu práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podporované zaměstnávání jako možný prostředek pro zlepšení kvality života člověka znevýhodněného na trhu práce
Název v angličtině:
Supported Employment as an Instrument of Improving the Quality of Life of People Disadvantaged in the Labor Market
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Belánská
Vedoucí:
Mgr. Marie Ortová
Oponent:
Mgr. Martina Semerádová
Id práce:
135652
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá možností využít službu podporované zaměstnávání pro zvýšení kvality života osob znevýhodněných na trhu práce. Cílem práce je poukázat na důležitost podporovat zaměstnanost znevýhodněných osob, neboť je to v zájmu spokojenosti celé společnosti. Jednou z forem této podpory může být právě podporované zaměstnávání. V první části práce se snažím nastínit poznatky z oblasti kvality života, práce a nezaměstnanosti, sociální a pracovní rehabilitace, a také přiblížit průběh poskytování služby podporované zaměstnávání. V druhé části pak navazuji příběhem z praxe, pomocí kterého se pak v poslední kapitole snažím ukázat užitečnost podporovaného zaměstnávání pro zlepšení kvality života znevýhodněných osob, potažmo společnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis „Supported employment as an instrument of improving the quality of life of people disadvantaged in the labor market“ deals with possibility of using supported employment for improving the quality of life of people disadvantaged in the labour market. The aim of the thesis is to point out the importance of supporting the employment of disadvantaged people not only for them, but for the whole society. The first part of the thesis focuses on facts about quality of life, employment and unemployment, social and vocational rehabilitation and approaches the provision of the supported employment. There is casuistry in the second part, which helps me to present usefulness of supported employment for improving the quality of life of disadvantaged people, by extension, the entire society. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Belánská 631 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Belánská 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Belánská 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Ortová 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martina Semerádová 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 294 kB