text size

Podnikatelské a společenské aktivity V.F. Červeného a jeho synů v kontextu rodinného života a politicko-hospodářského rozmachu národně uvědomělé české společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Podnikatelské a společenské aktivity V.F. Červeného a jeho synů v kontextu rodinného života a politicko-hospodářského rozmachu národně uvědomělé české společnosti
Titile (in english):
Business and social activities of V.F. Červený and his sons in the context of family life and political-economic upswing of nationally conscious Czech society
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Supervisor:
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
Opponents:
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Jaroslav Šůla, Dr., CSc.
Thesis Id:
135616
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Economic and Social History (21-UHSD)
Study programm:
Historical Studies (P7105)
Study branch:
Economic and Social History/History of Technics (XHST)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
26/04/2006
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Jako téma své disertační práce jsem si zvolil podnikatelské a společenské aktivity V. F. Červeného a jeho synů v kontextu jejich rodinného života a politickohospodářského rozmachu národně uvědomělé české společnosti. Tato práce si klade za primární cíle analyzovat podnikatelské aktivity Červených spojené s vedením rodinné firmy, podrobně objasnit příčiny jejich značných podnikatelských úspěchů i okolnosti, jež zapříčinily pozdější úpadek jejich firmy, zároveň podrobně analyzovat společenské aktivity Červených a vymezit jejich společenskou roli v době formování moderní české občanské společnosti. Na tyto hlavní badatelské záměry navazují dílčí cíle. V rovině podnikatelských aktivit jsem si dále vytkl za úkol zařadit a zhodnotit postavení firmy v kontextu českého hospodářství a průmyslu a provést srovnání i s předními zahraničními firmami působícími v tomto oboru. Zároveň jsem snažil zhodnotit manažerské schopnosti Červených, popřípadě je zařadit v rámci obecnější typologie podnikatelů do odpovídající kategorie. Dílčím cílem této práce se stalo i zmapování konstrukčních zlepšení dechových nástrojů provedených Červenými. Nekladl jsem si za úkol detailně analyzovat konstrukční přednosti jejich inovací, na druhé straně se domnívám, že k jejich podnikatelské činnosti neodmyslitelně patří i jejich inovační činnost v nástrojářském oboru. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jiří Pavlík, Ph.D. 53.27 MB
Download Abstract in czech Mgr. Jiří Pavlík, Ph.D. 152 kB
Download Abstract in english Mgr. Jiří Pavlík, Ph.D. 18 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 522 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 911 kB
Download Opponent's review Jaroslav Šůla, Dr., CSc. 1.64 MB