velikost textu

Podnikatelské a společenské aktivity V.F. Červeného a jeho synů v kontextu rodinného života a politicko-hospodářského rozmachu národně uvědomělé české společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podnikatelské a společenské aktivity V.F. Červeného a jeho synů v kontextu rodinného života a politicko-hospodářského rozmachu národně uvědomělé české společnosti
Název v angličtině:
Business and social activities of V.F. Červený and his sons in the context of family life and political-economic upswing of nationally conscious Czech society
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Jaroslav Šůla, Dr., CSc.
Id práce:
135616
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Hospodářské a sociální dějiny / historie techniky (XHST)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 4. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Jako téma své disertační práce jsem si zvolil podnikatelské a společenské aktivity V. F. Červeného a jeho synů v kontextu jejich rodinného života a politickohospodářského rozmachu národně uvědomělé české společnosti. Tato práce si klade za primární cíle analyzovat podnikatelské aktivity Červených spojené s vedením rodinné firmy, podrobně objasnit příčiny jejich značných podnikatelských úspěchů i okolnosti, jež zapříčinily pozdější úpadek jejich firmy, zároveň podrobně analyzovat společenské aktivity Červených a vymezit jejich společenskou roli v době formování moderní české občanské společnosti. Na tyto hlavní badatelské záměry navazují dílčí cíle. V rovině podnikatelských aktivit jsem si dále vytkl za úkol zařadit a zhodnotit postavení firmy v kontextu českého hospodářství a průmyslu a provést srovnání i s předními zahraničními firmami působícími v tomto oboru. Zároveň jsem snažil zhodnotit manažerské schopnosti Červených, popřípadě je zařadit v rámci obecnější typologie podnikatelů do odpovídající kategorie. Dílčím cílem této práce se stalo i zmapování konstrukčních zlepšení dechových nástrojů provedených Červenými. Nekladl jsem si za úkol detailně analyzovat konstrukční přednosti jejich inovací, na druhé straně se domnívám, že k jejich podnikatelské činnosti neodmyslitelně patří i jejich inovační činnost v nástrojářském oboru. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Pavlík, Ph.D. 53.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Pavlík, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Pavlík, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 522 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 911 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jaroslav Šůla, Dr., CSc. 1.64 MB