velikost textu

Osvícenské reformy Josefa II. se zaměřením na trestní právo a policii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osvícenské reformy Josefa II. se zaměřením na trestní právo a policii
Název v angličtině:
Enlightened reforms of Joseph II. focusing on the penal law and the police
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Stanislav Hájek
Oponenti:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
135611
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Osvícenství, trestní právo, trest smrti, přirozené právo, policie, Joseph von Sonnenfels, Marie Terezie
Klíčová slova v angličtině:
The Age of Reason, the penal law, the capital punishment, the natural law,the police, Joseph von Sonnenfels, Joseph II
Abstrakt:
Abstrakt Tato studie se prioritně zabývá trestním právem doby evropského osvícenství a zaměřuje se zejména na české země. Autor popisuje změny v koncepci a pojetí trestního práva. Zdůrazňuje nové zásady ve vědě trestního práva a v trestněprávních kodifikacích. Mezi těmito zásadami se věnuje zejména rovnosti a také sekularizaci trestního práva. Autor se zajímá více o osobnost Josefa von Sonnenfelse, který ovlivnil trestní právo v době panování Josefa II. Klíčovým problémem této doby je i diskuse o možném zákazu trestu smrti. Autor se zabývá i organizací a kompetencí policie , ve které viděl Sonnenfels důležitý moment v ochraně společenského řádu.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Stanislav Hájek 644 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Stanislav Hájek 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Stanislav Hájek 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 163 kB