velikost textu

Vyučovácí metody a jejich použití ve výuce světové literatury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyučovácí metody a jejich použití ve výuce světové literatury
Název v angličtině:
Methods of teaching literature of the world
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Phung Thi Phuong Hien
Školitel:
prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
doc. PhDr. Věra Raudenská, CSc.
Id práce:
135606
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPED)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 3. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předkládaná dizertační práce se pokouší najít cestu ke zlepšení kvality vyučování světové literatury ve Vietnamu na základě využití zkušeností s výukou světové literatury na středních školách České republiky. Vycházíme z předpokladu, že vyučovací metody JSOU jedním z nejdůležitějších činitelů vyučovacího procesu. Metoda je cesta, postup, tedy rozhodujícím prostředek k dosahování cíle v každé lidské uvědomělé činnosti. Platí to pochopitelně i pro vyučování. Tradiční způsob vyučování, ve kterém se používají metody soustřeďující se jen na reprodukci poznatků a na pamětní učivo žáků, novým pedagogickým požadavkům neodpovídají. V současné době se ve škole naopak uplatňují vyučovací metody, pomocí nichž učitel nejen žákům efektivně předává vědomosti, dovednosti, ale které podporují jejich učební proces, rozvíjí jejich tvořivost, iniciativu, samostatnost, které v nich vzbudí zájem o učení a potřebu seberealizace. Aktivizující metody jsou jedny z těch vyučovacích metod, které umožňují tyto úkoly splnit. Proto bychom chtěli v této práci věnovat právě těmto aktivizujícím metodám. Soustředíme se na ně zejména proto, že ve vietnamské škole se objevují jen zřídka, což by se mělo co nejdříve změnit. Tato práce vychází, jak ze studia odborné pedagogické literatury, tak z praktické zkušenosti s vyučováním světové literatury ve Vietnamu i v České republice. Jako teoretický základ práce posloužily zejména monografie a studie z pera českých autorů či podobné práce renomovaných světových pedagogů. Vietnamskou odbornou literaturu pochopitelně nelze opomíjet, avšak je třeba zdůraznit, že moderní pedagogické tendence pronikly do vietnamského školství teprve nedávno a ještě zde bohužel nestačily zapustit pevné kořeny. To platí i pro odbornou pedagogickou literaturu a ani v oblasti překladů stěžejních děl moderních světových pedagogů není situace právě nejlepší. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The aim of this dissertation is to help to improve the quality of teaching world literature in Vietnam, while making use of the experience with teaching this literature at secondary schools in the Czech Republic. This dissertation is based on studying professional pedagogical texts, as well as on hands-on teaching experience both in Vietnam and in the Czech Republic. Treatises and studies mainly by Czech authors and to a certain extent also by educationalists of worldwide reputation have served as theoretical background. Textbooks in both Vietnam and the Czech Republic may well be of use. This work is also founded on the author's practical experience with teaching from Vietnam. The cooperation with Czech teachers has proved extremely interesting and helpful in a number of points. Firstly, I had the chance to observe a number of lessons. Secondly, interviews with teachers and specialists have been a source of practical experience and information for me. Furthermore, there are experimental classes, to which the methods I suggested were applied to. With regard to surveys and conditions in Vietnamese schools, the proposed methods of teaching world literature will be adapted to teaching literature in Vietnam, while respecting the cultural, social, geographical and philosophical differences between Vietnam and the Czech Republic. In this way teaching literature, especially world literature, will become more effective. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Phung Thi Phuong Hien 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Phung Thi Phuong Hien 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Phung Thi Phuong Hien 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc. 416 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. 752 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Věra Raudenská, CSc. 1.03 MB