velikost textu

Problém viny u Martina Bubera a Karla Jasperse

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problém viny u Martina Bubera a Karla Jasperse
Název v angličtině:
The Problem of Guilt in Martin Bubers and Karl Jaspers Perspective
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petr Dudek
Vedoucí:
Mgr. Petr Jandejsek
Oponent:
Mgr. Ing. Ondřej Fischer, M.A.
Id práce:
135569
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Buber, Jaspers, vina, smíření, očista.
Klíčová slova v angličtině:
Buber, Jaspers, guilt, reconciliation, purification.
Abstrakt:
Ve své bakalárské práci se zabývám problematikou viny z pohledu Martina Bubera a Karla Jasperse. Nejdríve ve své práci predkládám životopisy obou význacných existenciálních filosofu, ponevadž práve životní osudy sehrály významnou roli v procesu formování jejich názoru k problematice viny. Následne pak pristupuji k popisu možných zpusobu vyrovnávání se s vinou v živote cloveka jak z pohledu Martina Bubera, tak z pohledu Karla Jasperse.Záverem také uvádím srovnání obou filosofických náhledu na problém viny.
Abstract v angličtině:
The problem of guilt from Martin Buber’s and Karl Jaspers’ perspective. My diploma work deals with the problem of guilt from the perspectives of Martin Buber and Karl Jasper. Firstly I describe the lives of the existential philosophers Martin Buber and Karl Jasper whose own life experiences played a vital role in formulating their opinions on the problems of guilt. I then proceed to state the ways of dealing with guilt from the perspective of Buber, and later Jasper, and finally I compare their perspectives of guilt.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Dudek 718 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Dudek 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Dudek 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Jandejsek 245 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Ondřej Fischer, M.A. 491 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 252 kB