velikost textu

Psychologické aspekty integrace dítěte se SMA na druhém stupni základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologické aspekty integrace dítěte se SMA na druhém stupni základní školy
Název v angličtině:
The Psychological Aspects of Integration of a Child with Spinal Muscular Atrophy at the Secondary Level Education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karla Šponarová
Vedoucí:
Mgr. Lucie Hubertová
Oponent:
Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.
Id práce:
135554
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce sleduje psychologické aspekty integrace dospívající dívky se spinální svalovou atrofií na druhém stupni základní školy. Teoretická část se zabývá vymezením sociálně-psychologického prostředí integrace na základní škole; podává obecné informace o spinální svalové atrofii (SMA) se zaměřením na fyzickou aktivitu a funkční schopnosti dospívajícího dítěte se SMA, dále se zabývá osobností dospívajícího dítěte trpící progredujícím nevyléčitelným onemocněním, jeho komunikací s ostatními lidmi a tématem smrti z pohledu těžce nemocného dospívajícího dítěte. Praktická část obsahuje kazuistiku integrace čtrnáctileté dívky s diagnostikovanou SMA I.–II. typu se zaměřením na psychicky náročné situace a na jejich základě diskuzi o vhodných opatřeních. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
My bachelor thesis analyzes the psychological aspects of integration of a teenage girl with spinal muscular atrophy at the secondary level education. The theoretical part is aimed at defining the socio- psychological environment of integration in a common elementary school, and provides general information on spinal muscular atrophy (SMA), with a focus on physical activity and functional capacity of a teenage child with the disease. The thesis discusses the personality of a teenage child suffering from an incurable progressive disease, her communications with other people and the topics of terminal stages including death from the perspective of an adolescent and seriously ill child. The practical part of the thesis deals with a case study of a fourteen year old girl diagnosed with SMA types I. and II., and it is followed by a discussion on appropriate measures. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karla Šponarová 353 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karla Šponarová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karla Šponarová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lucie Hubertová 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. 382 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 299 kB