velikost textu

Hans Krása a jeho opera pro děti Brundibár

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hans Krása a jeho opera pro děti Brundibár
Název v angličtině:
Hans Krása and his opera for children Brundibár
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petra Klimešová, DiS.
Vedoucí:
doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Id práce:
135256
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — hra na nástroj (N HV-NA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Analýza, Brundibár, holocaust, interpretace, klavírní výtah, opera, partitura, terezínské ghetto, Terezínská iniciativa.
Klíčová slova v angličtině:
Analysis, Brundibar, holocaust, interpretation, opera, orchestra score, piano reduction, Terezin Ghetto, Terezin Initiative.
Abstrakt:
Summary: Without a doubt, Hans Krása belongs amongst the most important figures in Czech music. In my thesis, I would like to focus on his opera for children, Brundibar, which represents an important bridge between free cultural expression and life behind the walls at the Terezin concentration camp. Clearly, it will be fruitful to compare both the Prague and Terezin versions of this piece. With this work, I would like to delve into the personality of the composer, his output, and musical life in the Terezin ghetto. Key words: Analysis, Brundibar, holocaust, interpretation, opera, orchestra score, piano reduction, Terezin Ghetto, Terezin Initiative.
Abstract v angličtině:
Summary: Without a doubt, Hans Krása belongs amongst the most important figures in Czech music. In my thesis, I would like to focus on his opera for children, Brundibar, which represents an important bridge between free cultural expression and life behind the walls at the Terezin concentration camp. Clearly, it will be fruitful to compare both the Prague and Terezin versions of this piece. With this work, I would like to delve into the personality of the composer, his output, and musical life in the Terezin ghetto. Key words: Analysis, Brundibar, holocaust, interpretation, opera, orchestra score, piano reduction, Terezin Ghetto, Terezin Initiative.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Klimešová, DiS. 9.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Klimešová, DiS. 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Klimešová, DiS. 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 153 kB