velikost textu

Architektonická soutěž o návrh dle zákona o veřejných zakázkách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Architektonická soutěž o návrh dle zákona o veřejných zakázkách
Název v angličtině:
Architectural competitions under the Public Procurement Code
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Csaba Csorba
Vedoucí:
doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Id práce:
135232
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
architektonická soutěž, soutěžní porota
Klíčová slova v angličtině:
architectural competition, jury
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Tato rigorózní práce se zabývá poměrně opomíjenou otázkou architektonických soutěží organizovaných dle zákona o veřejných zakázkách. S nezájmem odborné veřejnosti, který je vzhledem k počtu takových soutěží, porovnáme-li to s počtem veřejných zakázek, pochopitelný, je spjato velké množství dosud neuspokojivě řešených, popř. nijak neřešených otázek. Tyto problematické aspekty, současně s obtížnou spoluaplikovatelností zákona a Soutěžního řádu ČKA jsou ústředním předmětem práce, nikoli však předmětem jediným. Nad rámec doporučení poskytnutých v této souvislosti je tudíž nastíněn též komplexní postup od přípravy soutěžních podmínek až po úspěšné završení samotné soutěže. Konečně v závěru práce je dán náhodný pohled na možné alternativy konkrétního postupu zákonem výslovně neupraveného, na němž lze nejlépe demonstrovat pestrost možných životních situací a nedokonalost zákonného textu, jde-li o návod k jejich řešení.
Abstract v angličtině:
Abstract in english This thesis is dealing with architectural competitions under the Public Procurement Code, which still are not in the spotlight of the exsperts, media and the wider public. This fact is understandable, given the disproportion of the number of organised competitions and public tenders, however it causes a much higher number of insufficiently discussed or undiscussed questions than in any other branch of law. These problems, together with the compatibility of the Public Procurement Code and the Articles of the Czech Chamber of Architects, are the the primary subject of the thesis, anyway it also gives an instruction on organising a competition from the very beginning. In the summary an outlook of some alternative solutions of a problem explicitly undefined by the Code is given, while these solutions also demonstrate its formal defects and inflexibility in various situations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Csaba Csorba 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Csaba Csorba 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Csaba Csorba 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc. 368 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB