velikost textu

Komunikace s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými cestujícími v letecké přepravě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikace s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými cestujícími v letecké přepravě
Název v angličtině:
Communication with Deaf, Hard of hearing and Deafened passengers in air transportation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lucie Petráňová
Vedoucí:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Radka Nováková
Id práce:
135033
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
neslyšící člověk, nedoslýchavý člověk, ohluchlý člověk, znakový jazyk, kompenzační pomůcky, komunikace, cestovní ruch, bezpečnost v letecké přepravě, palubní personál, letiště
Klíčová slova v angličtině:
deaf person, hard of hearing person, deafened person, sign language, hearing aids, communication, tourism, aviation safety, cabin crew, airport
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá komunikací s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými cestujícími v letecké přepravě, konkrétně v letecké společnosti České aerolinie, a.s. a ostatních zahraničních leteckých společnostech z letecké aliance SkyTeam. Teoretická část popisuje komunikaci, komunikativní situace a komunikaci osob se sluchovým postižením. Cílem praktické části bylo – pomocí dotazníkového šetření mezi palubním personálem a polořízených rozhovorů s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými cestujícími – popsat současný stav v této oblasti. Klíčová slova: neslyšící člověk, nedoslýchavý člověk, ohluchlý člověk, znakový jazyk, kompenzační pomůcky, komunikace, cestovní ruch, bezpečnost v letecké přepravě, palubní personál, letiště. 7
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with communication with Deaf, Hard of hearing and Deafened passengers in air transportation, specifically in Czech Airlines and other foreign airlines of SkyTeam alliance. The theoretical part describes communication, communicative situations and communication of people with hearing disabilities. The aim of practical part was – through a questionnaire survey among cabin crew and interviews with Deaf, Hard of hearing and Deafened passengers – to describe the current situation in this area. Keywords: Deaf person, Hard of hearing person, Deafened person, sign language, hearing aids, communication, tourism, aviation safety, cabin crew, airport. 7
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Petráňová 2.76 MB
Stáhnout Příloha k práci Lucie Petráňová 610 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Petráňová 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Petráňová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 335 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Nováková 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 152 kB