velikost textu

Finančně-právní aspekty boje proti praní špinavých peněz

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Finančně-právní aspekty boje proti praní špinavých peněz
Název v angličtině:
Financial and legal aspects of anti-money laundering
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Michaela Katolická
Vedoucí:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Id práce:
134858
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
praní špinavých peněz, podezřelý obchod, oznamovací povinnost
Klíčová slova v angličtině:
money laundering, suspicious transaction, reporting obligation
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této práce je zpracování komplexního přehledu finančně-právních aspektů boje proti praní špinavých peněz v České republice a zhodnocení efektivnosti tohoto boje v praxi. Stanoveného cíle se práce snaží dosáhnout prostřednictvím analýzy tuzemského a mezinárodního institucionálního základu, nastavených legislativních opatření a jejich komparací, alespoň v základních hlediscích, s právní úpravou ve Francii.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this work is to give a comprehensive overview of the financial and legal aspects of the fight against money laundering in the Czech Republic and to evaluate the effectiveness of this fight in practice. The objectives are to be achieved through the analysis of domestic and international institutional base, legislative measures and their comparison, at least in the essential points, with the French legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michaela Katolická 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michaela Katolická 138 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michaela Katolická 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 327 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 172 kB