velikost textu

Study of gene expression during interaction between an eukaryotic cell and intracellular bacterium Francisella tularensis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Study of gene expression during interaction between an eukaryotic cell and intracellular bacterium Francisella tularensis
Název v češtině:
Studium genové exprese v průběhu interakce eukaryotické buňky a intracelulární bakterie Francisella tularensis
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Blanka Andersson
Školitel:
prof. MUDr. Jiří Stulík, CSc.
Oponenti:
Mgr. Irena Linhartová, Ph.D.
prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc.
Konzultant:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
Id práce:
134601
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav lékařské biologie a genetiky (15-120)
Program studia:
Lékařská biologie (P5117)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Blanka Andersson 5.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Blanka Andersson 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Blanka Andersson 158 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Blanka Andersson 2.25 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Irena Linhartová, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc. 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 61 kB