velikost textu

Carl Luython – 1. kniha madrigalů 1582 (edice a analýza)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Carl Luython – 1. kniha madrigalů 1582 (edice a analýza)
Název v angličtině:
Carl Luython – The First Book of Madrigals 1582 (edition and analysis)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Šárka Hálečková
Vedoucí:
doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
Id práce:
134563
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Hudební věda (HV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Luython, Petrarca, Rudolf II., Praha, madrigal, edice, analýza
Klíčová slova v angličtině:
Luython, Petrarca, Rudolph II., Prague, madrigal, edition, analysis
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá madrigalovou tvorbou Carla Luythona, skladatele a varhaníka působícího na dvoře Rudolfa II. Součástí práce je kritická edice 1. knihy madrigalů Carla Luythona a hlubší analytická sonda do dvou vybraných madrigalů: Due rose fresche a Io mi rivolgo indietro. Klíčová slova Luython, Petrarca, Rudolf II., Praha, madrigal, edice, analýza
Abstract v angličtině:
Abstract This work deals with Carl Luython’s madrigal composition. Carl Luython was composer and organist at the court of Rudolph II. Part of this work is a critical edition of the first book of madrigals of Carl Luython and deeper analytical probe into the two selected madrigals: Due rose fresche a Io mi rivolgo indietro. Key words Luython, Petrarca, Rudolph II., Prague, madrigal, edition, analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šárka Hálečková 2.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Šárka Hálečková 16.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šárka Hálečková 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šárka Hálečková 116 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Baťa, Ph.D. 257 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB