velikost textu

Zkušenosti a znalosti studentů základních škol v oblasti sexuálního chování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zkušenosti a znalosti studentů základních škol v oblasti sexuálního chování
Název v angličtině:
Experiences and knowledges primary school students in sexual behavior
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Čihařová
Vedoucí:
MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.
Oponent:
Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc.
Id práce:
134220
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav epidemiologie a biostatistiky (12-EPID)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Veřejné zdravotnictví (BVZ1)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Čihařová 1.79 MB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. 321 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc. 284 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 178 kB