velikost textu

Hnutí Tea Party a jeho vliv na domácí politickou scénu v USA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hnutí Tea Party a jeho vliv na domácí politickou scénu v USA
Název v angličtině:
The Tea Party Movement and Its Impact on Amecican Politics
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Maxim Kucer
Vedoucí:
PhDr. Jan Bečka, Ph.D.
Oponenti:
Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.
Doc. PhDr. Miloš Calda
Id práce:
134011
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Americká studia (AS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
28. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tea Party, Spojené státy americké, populismus, grassroots hnutí, volby 2010, domácí politika USA, konzervatismus
Klíčová slova v angličtině:
Tea Party, United States of America, populism, grassroots movement, 2010 midterms, US politics, conservatism
Abstrakt:
Abstrakt Hnutí Tea Party se na americké politické scéně objevilo koncem roku 2007 během prezidentské volební kampaně republikánského kongresmana Rona Paula. Z Tea Party se zanedlouho stala významná politická síla, která ve volbách do Kongresu Spojených států v roce 2010 dokázala prosadit své kandidáty a vytvořila tlak na etablované politické strany, aby více dbaly na vůli „obyčejných Američanů“. Tato práce, jež je koncipována především jako analýza politického dění, zkoumá, jak toto grassroots hnutí vzniklo a jak se jeho činnost podepsala na vývoji domácí politické scény ve Spojených státech. Zasazením do širšího historického a socio-kulturního kontextu se práce zároveň pokouší nabídnout představu o jeho možné budoucnosti. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První část obsahuje pohled na historické kořeny současné Tea Party a zrod populismu v USA. Druhá kapitola se zabývá vznikem hnutí a významnými organizacemi, které se s ním začaly spojovat a měly vliv na jeho působení. Třetí část je zaměřena na nejvýznamnější protesty Tea Party a formou case study hodnotí její vliv ve volbách do Kongresu v roce 2010.
Abstract v angličtině:
Abstract The end of the year 2007, during the presidential campaign of Republican congressman Ron Paul, was the first time when the modern Tea Party movement appeared on American political scene. In a short period of time the Tea Party became a significant political force that endorsed many successful candidates in 2010 midterm elections and put pressure on established political parties to follow the will of the people. This thesis, written primarily as a political affairs analysis, examines origins of this grassroots movement and its impact on American politics. Put in a broader historical and socio- economic context, this work tries to create a notion of movement’s probable future. The thesis is divided into three major parts. First chapter provides an insight into the historical origins of the modern Tea Party movement and also the birth of populism in the United States. The following part looks into the formation of Tea Party and describes the most important organizations connected with the movement and how they influenced its activities. The third part is focused on the most relevant Tea Party protests and in form of a case study assesses its influence on 2010 midterm elections.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Maxim Kucer 1.25 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Maxim Kucer 434 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Maxim Kucer 366 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Maxim Kucer 250 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Miloš Calda 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 37 kB