velikost textu

Paradigma českého moderního a postmoderního feminismu v kontextu evropské kultury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Paradigma českého moderního a postmoderního feminismu v kontextu evropské kultury
Název v angličtině:
Paradigm of Czech modern and postmodern feminism in the context of European culture
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Bohuslava Fuxová
Oponenti:
PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D.
PhDr. Martina Pachmanová, Ph.D.
Id práce:
133958
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Kulturologie (KULT)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
30. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
feminismus, žena, umění, historie, romantismus, literatura, emancipační hnutí
Klíčová slova v angličtině:
feminism, woman, art, history, romantism, literature, women´s emancipation movement
Abstrakt:
Předmětem studie je antropologická a historická analýza fenoménu ženského hnutí v evropském měřítku. Studie se zabývá postavením a invidualitou ženy, její svobodou v českých zemích od dob romanismu. Zvláštní pozornost je věnována evropským feministickým literárním počinům, které byly stěžejní pro další kroky emancipačního hnutí v českých zemích. Studie mapuje rysy ženské emancipace, interpretuje některá stěžejní díla evropského feminismu. Zkoumá průkopnice rozmanitosti ženských duší, zkoumá díla, která upadla do zapomění. Práce analyzuje vlivy romantismu, liberalismu i kapitalismu na feminismus. Popisuje individuální snahy a pokusy o veřejné uznání žen. Studie sleduje jednotlivé proudy světového feminismu a dosažení výsledků jednotlivých feministických skupin. Pozornost je věnována také různorodosti feminismu, jež je zdrojem síly a bohatství, zároveň slabinou ve vypjatých situacích. Součástí této studie je interpretace obrazu ženy v moderní a postmoderní době jako nositelky lásky a vědění. Cílem studie je uchopit prostřednictvím kulturologické analýzy rozmanitost ženského hnutí v konkrétním historickém a kulturním kontextu.
Abstract v angličtině:
This study presents an anthropological and historical analysis of the women's movement in Europe and its interaction with and influence over the development of the women's emancipation movement in Bohemia since the romantic period. Specifically, this study focuses on and understands European feminist literary achievements as crucial to instigating and informing the various developmental stages of the emancipation movement in Bohemia. In mapping the features of the Czech women’s emancipation movement not only onto major works of European feminism but minor ones as well, this study examines the full range of influence had by feminist writing in the Czech lands, including that of works that have fallen into obscurity. By reconstructing international feminist writing in its historical context, this study is able to identify “lost” texts and consider closely their movement between feminism and romanticism, liberalism and capitalism. Against this backdrop, this study brings the individual efforts of both known and relatively unknown feminist pioneers in Bohemia to the fore in an attempt to grant them the public recognition they deserve. Thus, this study traces the currents of global feminism in order to achieve a powerful local effect.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bohuslava Fuxová 629 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bohuslava Fuxová 193 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bohuslava Fuxová 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martina Pachmanová, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 702 kB