velikost textu

Rodičovská zodpovědnost, její výkon a blaho dítěte

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rodičovská zodpovědnost, její výkon a blaho dítěte
Název v angličtině:
Parental Responsibility, its Exercise and Well-being of the Child
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Pavel Halama
Oponenti:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
133895
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rodičovská zodpovědnost zájem (blaho) dítěte
Klíčová slova v angličtině:
parental responsibility interest (well-being) of the child
Abstrakt:
Tématem této rigorózní práce je rodičovská zodpovědnost, její výkon a blaho dítěte. Práce se věnuje analýze vývoje vztahu mezi rodiči a dětmi, poukázáním na klady, ale zejména na zápory právní úpravy výkonu rodičovské zodpovědnosti v souvislosti se zájmem a právy nezletilého dítěte, a to jak v minulosti, tak i de lege lata a de lege ferenda. Především se zabývá důsledky na výkon rodičovské zodpovědnosti v souvislosti s rozchodem rodičů. Porovnává českou právní úpravu s vývojovými tendencemi v Evropě.
Abstract v angličtině:
The topic of this thesis is a parental responsibility, its exercise and well-being of the child. The work is devoted to analyzing the development of the relationship between parents and children, pointing out pros and cons but especially the regulation of the exercise of parental responsibility in relation to the interest and rights of a minor child, both in the past and de lege lata and de lege ferenda. Mainly deals with the consequences of the exercise of parental responsibility in relation to gauge parents. Compares the Czech legislation with developmental tendencies in Europe.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Halama 845 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Halama 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Halama 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB