velikost textu

Liquidity risk under Basel III in the EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Liquidity risk under Basel III in the EU
Název v češtině:
Likviditní riziko podle Basel III v EU
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alžběta Mošnová
Vedoucí:
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Pavel Doležel
Id práce:
133653
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
likvidita, likviditní riziko, default, Basel III
Klíčová slova v angličtině:
liquidity, liquidity risk, default, Basel III
Abstrakt:
Abstrakt V návaznosti na nedostatky bankovní regulace, které odhalila nedávná globální finanční krize, Basel III zavádí dva nové požadavky na likviditu bank, Liquidity Coverage Ratio (LCR) a Net Stable Funding Ratio (NSFR). Cílem této práce je zjistit, zda je NSFR optimálně nastaveno, či zda bude předmětem změn, tak jako jsme mohli vidět u LCR. Na základě aproximace NSFR pro vzorek 3 128 evropských bank v období od roku 2007 do roku 2012 zkoumáme, zda budou banky schopny NSFR splnit. Výsledky ukazují, že se banky tomuto požadavku doposud nezačaly přizpůsobovat, ale i přesto by v budoucnu neměly mít problém NSFR splnit, jelikož v roce 2011 by NSFR splňovalo již 40,3% bank z našeho vzorku. Na základě analýzy Probit modelu můžeme říci, že NSFR je správně nastaveno, v budoucnu opravdu sníží pravděpodobnost defaultů bank a proto i zvýší stabilitu celého finančního systému. NSFR stress testing ukazuje, že pokud by NSFR bylo definováno striktněji, na celkovou stabilitu systému by to již nemělo vliv. Současná verze NSFR se proto zda být optimální a podle našeho názoru by měla být implementována dříve než v roce 2018.
Abstract v angličtině:
Abstract In order to address the deficiencies in the banking regulation revealed by the recent financial crisis the Basel III introduces two minimum standards for funding liquidity, Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR). The goal of this thesis is to analyze whether the NSFR is defined optimally or whether the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) will be forced to relax NSFR conditions similarly as happened by the LCR. Based on the approximation of the NSFR between 2007 and 2012 for a sample of 3 128 European banks we test the ability of banks to satisfy the NSFR. Our results suggest that the European banks have not started to converge to the NSFR yet. Despite this fact they should not have problems with meeting this requirement as 40.3% of banks in our sample would have already satisfied the NSFR in 2011. A Probit model analysis suggests that the NSFR requirement will decrease the probability of bank defaults and therefore increase the stability of the banking sector in the future which proves that the NSFR is correctly specified. Moreover, a simple stress testing shows that the stability of the system would not be improved anymore if the NSFR was defined more strictly. The current version of the NSFR therefore seems to be optimal and in our opinion should be implemented earlier than in 2018.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alžběta Mošnová 2.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alžběta Mošnová 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alžběta Mošnová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Teplý, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Pavel Doležel 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 637 kB