velikost textu

Motivy a formy cestování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motivy a formy cestování
Název v angličtině:
Motives and forms of travelling
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Soňa Fraňková
Oponenti:
PhDr. Barbora Půtová, Ph.D.
Mgr. Marek Junek, Ph.D.
Id práce:
133596
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Kulturologie (KULT)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
30. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cestování, poutnictví, tuláctví, vandrování, turistika
Klíčová slova v angličtině:
travelling, pilgriming, meandering, wandering, hiking
Abstrakt:
Motivy a formy cestování, Fraňková Soňa Autorka ve své práci analyzuje základní motivy, které vedou k cestování a následně podrobněji představuje jeho čtyři institucionalizované formy, kterými se vydávání do světa realizuje. Za motivy považuje únik, poučení a potřebu. Formy jsou pak představeny jako způsoby realizace těchto motivů. Jako první ze svébytných způsobů cestování je přiblíženo poutnictví, a jeho cesty za posvátnem , druhou formou je romantické tuláctví, které je řešením vydávání se mimo domov člověka romantismu, vandrování je třetím způsobem, kterým byla realizována potřeba, únik i poučení a konečně variantou poslední je turistika. Všechny uvedené formy jsou představeny s ohledem na jejich historický vývoj a specifika, která k nim neodmyslitelně patří. Nedílnou součástí práce je zároveň komparace uvedených forem s důrazem na jejich vzájemné ovlivňování.
Abstract v angličtině:
Motives and forms of travelling, Fraňková Soňa The author’s work analyzes three basic motives that lead to travel and subsequently introduces in more detail travel’s four institutionalized forms and how these forms are realized. The three basic motives discussed by the author include; escape, instruction, and necessity. In addition, the forms are introduced as ways to implement these themes. The first distinctive modes of travel is described as pilgriming and trips for sacredness. The second form is romantic meandering which is the conscious act of leaving one’s home in Romantic times. The third form discussed is wandering which through one realizes escape, instruction, and necessity. Finally, the last option is hiking. All these forms are presented in terms of theirhistorical development and specifics that are inherent within. An integral part of the work is also the comparison of these forms with an emphasis on their interaction.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Soňa Fraňková 3.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Soňa Fraňková 155 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Soňa Fraňková 155 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Junek, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 692 kB