velikost textu

Být učitelem na valašské venkovské škole v první polovině 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Být učitelem na valašské venkovské škole v první polovině 20. století
Název v angličtině:
To be a teacher at wallachian village school in the first half of the 20th century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Mikačová
Vedoucí:
PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Id práce:
132851
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — základy společenských věd (N D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Valašsko, učitel, žák, každodennost, obecné školství, Cyril Mach, Metoděj Jahn, první polovina 20. století.
Klíčová slova v angličtině:
Valašsko region, teacher, pupil, everydayness, primary education system, Cyril Mach, Metoděj Jahn, the first half of 20th century
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá postavením a každodenností valašských učitelů obecných škol první poloviny 20. století. Nejprve pojednává o rozsahu Valašska a rozdílech v jeho vymezení u různých autorů, poté se zaměřuje na charakteristiku valašského školství v porovnání s jinými regiony, situaci demonstruje na jednotřídní škole Na Soláni. Mluví o valašském žákovi, o jeho životních podmínkách a stravě. Učitel je následně charakterizován nejen jako vychovatel, ale také jako člověk se svými zájmy. Poslední dvě kapitoly pojednávají o osudech dvou učitelů, Metoděje Jahna (učitele, spisovatele, folkloristy) a Cyrila Macha (učitele, organizátora společenského života, propagátora turistiky a pokrokáře). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis deals with the position and everydayness of Valašsko region teachers at primary schools in the first half of 20th century. Firstly the thesis discusses the range of the Valašsko region and a diversity of its definition, then it deals with the characteristics of Valašsko education system in comparison to other regions. The situation illustrates with the example of one - class school Na Soláni. It describes Valašsko pupil, his living conditions and food. The teacher is characterized not only as an educator but also as a person with his personal interests. The last two chapters provide a probe into the fates of two teachers - Metoděj Jahn (a teacher, a writer, a folklorist) and Cyril Mach (a teacher, an organizer of social life, a promoter of tourism and a progressives). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Mikačová 3.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Mikačová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Mikačová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 153 kB