velikost textu

Zneužití dominantního postavení s ohledem na cenové praktiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zneužití dominantního postavení s ohledem na cenové praktiky
Název v angličtině:
Abuse of dominance with respect to pricing practices
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Oto Ryneš
Vedoucí:
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
132752
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
soutěžní právo, zneužití dominantního postavení – cenové praktiky, stlačování marží
Klíčová slova v angličtině:
competition law, abuse of dominant position – pricing practices, margin squeeze
Abstrakt:
Abstrakt – čeština Jádro této práce tvoří zneužití dominantního postavení v souvislosti s nastavováním cen. Z počátku se práce věnuje právnímu rámci, který vymezuje zneužití dominantního postavení jako právní fenomén. Následně se těžiště přesouvá na oblast konkrétních protisoutěžních cenových praktik, a to zejména s akcentem na rozvíjející se oblast stlačování marží (margin-squeeze). Podstatnou složku představuje i analýza možností náhrady škody v uvedených případech. Práce zahrnuje rovněž hlubší zkoumání vybraných soutěžně-právních témat z filosofického pohledu.
Abstract v angličtině:
Abstract – english This thesis is dedicated to the abuse of dominant position with respect to the pricing practices. Initially, it analyses the relevant legal framework of the abuse of dominant position as the legal phenomenon. Then, it draws attention to the field of individual anti-competition pricing practices, including the developing field of margin squeeze abuses. Major contribution rests with the analysis of the award of damages in particular cases in the Czech Republic. This work also includes an in-depth philosophical examination of selected competition law issues.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Oto Ryneš 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Oto Ryneš 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Oto Ryneš 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Vít Horáček, Ph.D. 263 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 732 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 150 kB