velikost textu

Data retention - ukládání provozních a lokalizačních údajů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Data retention - ukládání provozních a lokalizačních údajů
Název v angličtině:
Data retention -depositing operational and localizing data
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lukáš Jirovský
Vedoucí:
Mgr. František Korbel, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
Id práce:
132698
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 3. 2015
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
data retention, provozní a lokalizační údaje, telekomunikace, právo na soukromí, zákon o elektronických komunikacích
Klíčová slova v angličtině:
data retention, traffic and location data storing, telecommunication, privacy rights, Czech Telecommunication Act
Abstrakt:
DP – Lukáš Jirovský, Data retention, 2015 Abstrakt Diplomová práce popisuje problematiku data retention – ukládání provozních a lokalizačních údajů v prostředí telekomunikačních poskytovatelů. Obsahuje historii vývoje, odlišení od souvisejících témat, střetu s právem na soukromí včetně rozhodnutí českého Ústavního soudu a Soudního dvora Evropské unie spolu s další související judikaturou, shrnutí české i evropské právní úpravy, postup při vydávání dat jednotlivcům i státním orgánům a statistiky dopadů data retention na objasněnost trestné činnosti.
Abstract v angličtině:
DP – Lukáš Jirovský, Data retention, 2015 Abstract Data retention – storing of traffic and location metadata The topic of this thesis is data retention – traffic and location metadata storing (and providing to state) by telecommunication providers according to Czech and European law (including rulings of constitutional courts). It also describes compliance or conflict with the users right to privacy and also possibilities to provide this data to users. There is also technical description of the data with their meaning and statistics of crimes detection according to validity of this law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Jirovský 2.12 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lukáš Jirovský 2.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Jirovský 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Jirovský 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. František Korbel, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D. 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 151 kB