text size

Detenční řízení

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Detenční řízení
Titile (in english):
Detention proceedings
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Kateřina Andělová
Opponents:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
JUDr. Tomáš Pohl
Thesis Id:
132548
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
14/10/2013
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Detence, svoboda, zákonnost
Keywords:
Detention, freedom, legality
Abstract (in czech):
Detenční řízení představuje závažný zásah do Ústavou garantovaného práva jednotlivce na osobní svobodu formou nedobrovolného pobytu v ústavu zdravotnické péče. Základ současné úpravy detenčního řízení je zapotřebí spatřovat zejména v čl. 8 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, který navazuje na článek 5 odst.1 písm. e) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ze kterého se podává, že (jen) zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu.
Abstract:
The detention proceedings constitutes a heavy intervention into the individual´s right to personal freedom guaranteed by the Czech Constitution in a way of involuntary stay in hospital. The basis of present legal regulations of detention proceedings is necessary to see especially in the Czech Declaration of Human Rights And Freedoms (article 8, clause 6) that continues European Convention on Human Rights (article 5, clause 1e) specifying that (only) law constitutes, in which events individual may be kept in a hospital without his acceptance.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Kateřina Andělová 1.36 MB
Download Abstract in czech JUDr. Kateřina Andělová 61 kB
Download Abstract in english JUDr. Kateřina Andělová 53 kB
Download Opponent's review JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 50 kB
Download Opponent's review JUDr. Tomáš Pohl 40 kB
Download Defence's report 145 kB