velikost textu

Detenční řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Detenční řízení
Název v angličtině:
Detention proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Kateřina Andělová
Oponenti:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
132548
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Detence, svoboda, zákonnost
Klíčová slova v angličtině:
Detention, freedom, legality
Abstrakt:
Detenční řízení představuje závažný zásah do Ústavou garantovaného práva jednotlivce na osobní svobodu formou nedobrovolného pobytu v ústavu zdravotnické péče. Základ současné úpravy detenčního řízení je zapotřebí spatřovat zejména v čl. 8 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, který navazuje na článek 5 odst.1 písm. e) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ze kterého se podává, že (jen) zákon stanoví, ve kterých případech může být osoba převzata nebo držena v ústavní zdravotnické péči bez svého souhlasu.
Abstract v angličtině:
The detention proceedings constitutes a heavy intervention into the individual´s right to personal freedom guaranteed by the Czech Constitution in a way of involuntary stay in hospital. The basis of present legal regulations of detention proceedings is necessary to see especially in the Czech Declaration of Human Rights And Freedoms (article 8, clause 6) that continues European Convention on Human Rights (article 5, clause 1e) specifying that (only) law constitutes, in which events individual may be kept in a hospital without his acceptance.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kateřina Andělová 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kateřina Andělová 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kateřina Andělová 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 145 kB