velikost textu

Prediction markets, mediace pomocí tržních mechanismů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prediction markets, mediace pomocí tržních mechanismů
Název v angličtině:
Prediction Markets - Trade Based Mediation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Randus
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Petra Kyjonková
Id práce:
132531
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Prediction markets, mediace pomocí tržních mechanismů Tomáš Randus Abstrakt Predikční trhy jsou systémy, které využívají tzv. kolektivní inteligenci, crowdsourcing a gamifikaci pro zpracovávání velkého množství informací. Takto vzniklé výstupy lze považovat za vhodné pro mediální účely. V současnosti je provozováno mnoho predikčních trhů univerzitami, korporacemi a jinými organizacemi. Predikční trhy fungují na principu tzv. investičních her a jsou provozovány převážně jako online aplikace. S využitím predikčních trhů jako zdrojů informací o možném vývoji politické a bezpečnostní situace se pojí jisté kontroverze. Ostatní využití je považováno za legitimní.
Abstract v angličtině:
Prediction Markets –Trade Based Mediation Tomáš Randus Abstract Prediction markets are a collective intelligence, crowdsourcing and gamification based information systems. They organize and validate a wide information imputes into a form suitable for medial purposes. There are a significant number of currently running systems provided by universities, companies and other oganisations. Prediction markets are in detail huge gaming systems with simulated stock market implementations. There are some controversies connected with political and strategic usage of those systems. The rest of usages like show business, sport, medical etc. are legitimate.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Randus 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Randus 254 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Randus 248 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Petra Kyjonková 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 546 kB