velikost textu

Iniciativy New Silk Roads

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Iniciativy New Silk Roads
Název v angličtině:
New Silk Road Initiatives
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Hilliová
Vedoucí:
PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D.
Id práce:
132197
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nová Hedvábná stezka, New Silk Road, TAPI, APTTA, Afghánistán, Střední Asie, geopolitika
Klíčová slova v angličtině:
New Silk Road, TAPI, APTTA, Central Asia, Afghanistan, geopolitics
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Strategie New Silk Road“ se věnuje americké zahraničně politické strategii pro region Střední Asie a Afghánistánu. Strategie myšlenkově navazuje na různé koncepce, které se začaly v 90.letech objevovat a reagovaly tak na rozpad Sovětského svazu a otevření hranic, které byly po dlouhou dobu neprostupné. Práce strategii NSR zasazuje do historického kontextu vývoje myšlenky opětovného pozemního propojení na ose Východ – Západ. Po jejím představení je na základě analýzy vývoje a současného stavu dvou klíčových projektů – plánovaného transafghánského plynovodu TAPI a Obchodní a tranzitní dohody mezi Afghánistánem a Pákistánem APTTA – zhodnocena její dosavadní úspěšnost při prosazování.
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis "New Silk Road Strategy" focuses on U.S. Foreign policy strategy for Central Asia and Afghanistan. This strategy draws its inspiration from various concepts of restoring the ancient Silk Route and thus creating renewed continental link between far East and West. These concepts began to emerge significantly after the collapse of Soviet Union in 1991. The thesis firstly introduces these concepts and thus provides a theoretical and conceptual background for the NSR strategy. This strategy was adopted by U.S. State Department in June 2011. In this thesis I am arguing that not much success was achieved so far. I demonstrate this on the case of two main projects – the proposed construction of TAPI pipeline and Trade and Transit Agreement between Afghanistan and Pakistan APTTA.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Hilliová 325 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Hilliová 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Hilliová 36 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 34 kB