text size

Comparative Analysis of Czech, English and German Proverbs in Jirotka's Saturnin

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Comparative Analysis of Czech, English and German Proverbs in Jirotka's Saturnin
Title (in czech):
Komparativní analýza českých, anglických a německých přísloví v Jirotkově Saturninovi
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Kamila Sehnalová
Supervisor:
PhDr. Klára Matuchová, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Jakub Ženíšek
Thesis Id:
131939
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Study programm:
Specialization in Education (B7507)
Study branch:
English Language Oriented at Education - German Language Oriented at Education (B AJ-NJ)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
21/06/2013
Defence result:
Excellent
Language:
English
Keywords (in czech):
přísloví, čeština, angličtina, němčina, překlad, Saturnin
Keywords:
proverbs, Czech, English, German, translation, Saturnin
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato práce analyzuje a srovnává typické rysy a tendence českých, anglických a německých přísloví na základě knihy Saturnin (Zdeněk Jirotka). Teoretická část shrnuje problematiku definice přísloví, dále se teoreticky zabývá různými způsoby překladu přísloví a v neposlední řadě představuje konkrétní specifika přísloví v jednotlivých jazycích. V praktické části jsou poté z různých hledisek analyzována přísloví, která jsou obsažena v originálu knihy Saturnin a jejím anglickém a německém překladu (např. z hlediska existence a neexistence jednotlivých přísloví, motivace, rozdílů ve významu, básnických a gramatických rysů apod.). Cílem této práce je posoudit, do jaké míry se od sebe přísloví jednotlivých jazyků liší a naopak, jaké společné tendence dané jazyky ve svých příslovích vykazují. Klíčová slova: přísloví, čeština, angličtina, němčina, překlad, Saturnin
Abstract:
Abstract This thesis analyses and compares the typical features and tendencies of Czech, English and German proverbs with specific reference to the book Saturnin by Zdeněk Jirotka. The theoretical part summarizes the complexity of proverb-definition. It also deals with the different ways of translating proverbs and, last but not least, the concrete specifics of proverbs in the particular languages are introduced. Within the practical part, the proverbs contained in the original version of the book Saturnin - and its English and German translations are analysed from different viewpoints (e.g. existence and non-existence of proverbs, motivation, semantic differences, poetic and grammatical features etc.). The aim of this thesis is to assess to what degree the proverbs of the individual languages studied differ and, conversely, what common tendencies their proverbs display. Key words: proverbs, Czech, English, German, translation, Saturnin
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Kamila Sehnalová 507 kB
Download Attachment to the thesis Bc. Kamila Sehnalová 129 kB
Download Abstract in czech Bc. Kamila Sehnalová 55 kB
Download Abstract in english Bc. Kamila Sehnalová 56 kB
Download Supervisor's review PhDr. Klára Matuchová, Ph.D. 68 kB
Download Opponent's review Mgr. Jakub Ženíšek 150 kB
Download Defence's report PhDr. Klára Matuchová, Ph.D. 80 kB