velikost textu

Italský historický román 1827-1840

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Italský historický román 1827-1840
Název v angličtině:
The Italian historical novel between 1827 and 1840
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Klára Löwensteinová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Pechar
Id práce:
131670
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské literatury (XROL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se zabývá italským historickým románem období 1827-1840. Prvá, metodologická část, představuje východiska a shrnuje dosavadní zkoumání o italském historickém románu v italské literární vědě; druhá se zabývá dobovým kontextem, nejnosnějšími koncepty rozpravy o historickém románu a možným vlivem W. Scotta, sumarizuje témata, motivy a postavy v průběhu produktivní fáze žánru. Třetí, analytická část, se zabývá sedmi vybranými texty historických románů, u kterých zkoumá jejich distinktivní rysy: historické zasazení, místo, čas a jejich autorské intence, vztah historie a fikce, prostředky pro zvýraznění pravdivosti a uvěřitelnosti příběhu, vztah autor a vypravěč. Čtvrtá, syntetická část, se snaží postihnout románové stereotypy, a to hledisko a autorské intervence ve vybraných textech, zasazení do času a prostoru a propojení historie a fikce, hlavní stavební linie a postavy.
Abstract v angličtině:
Abstract This doctoral dissertation deals with the theme of Italian historical novel in 1827-1840. The first, methodological part presents its premises and summarizes the present research about historical novel in Italian literary history. The second part introduces the contemporary context, the most relevant concepts of the debate that concerns the historical novel, and points out the possible influence of W. Scott; also the most typical themes, motifs and characters during the productive period of genre. The third, analytical part presents seven representative historical novels where the distinctive features are analyzed: e.g. historical settings, spatiotemporal relations and their author’s intentions, relation between history and fiction, tools for emphasizing the truthfulness and plausibility of the story´s plot, relation author-narrator-reader. The fourth, synthetic part tries to summarize the possible novel stereotypes, especially category of point of view and author’s interventions, intentions of spatiotemporal settings, connection between history and fiction, the main structural lines, motifs and features and the most distinctive characters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Löwensteinová, Ph.D. 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Löwensteinová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Löwensteinová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Pechar 125 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 61 kB