velikost textu

Uplatňování práv ze směnek v občanském soudním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uplatňování práv ze směnek v občanském soudním řízení
Název v angličtině:
Assertion of rights from bills of exchange in civil procedure
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jiří Zavázal
Oponenti:
prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
131587
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
civilní proces směnečný platební rozkaz námitky
Klíčová slova v angličtině:
civil proceeding bill of exchange payment order objections
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá problematikou uplatňování práv ze směnek v občanském soudním řízení. Zvláštní pozornost je přitom věnována zejména směnečnému rozkaznímu řízení, které představuje tradiční a v praxi také zcela převažující procesní nástroj projednání směnečné žaloby a rozhodnutí o jí uplatněných nárocích. Jednotlivé fáze směnečného řízení jsou pak popisovány tak, jak z časového hlediska na sebe v průběhu soudního řízení navazují, tedy od zahájení směnečného řízení až do okamžiku jeho pravomocného skončení.
Abstract v angličtině:
Abstract This work is focused on issues pertaining to the assertion of rights from bills of exchange in the civil proceedings. Particular attention was drawn to the payment order procedure for bills of exchange which represents traditional and in practice dominating procedural instrument of hearing bills actions and of deciding about filed claims. Each stage of bills procedure is described from a point of view of its succesion in time, that is from the initiating of the procedure till the moment of its enforceable ending.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jiří Zavázal 877 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jiří Zavázal 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jiří Zavázal 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. František Zoulík, CSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 253 kB